Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go

Ny bypakke

Logo https://story.buskerudbyen.no/ny-bypakke

Buskerudbypakke2

Folkemøter, full gjennomgang og over 100 innspill senere. Fire forslag til ny Buskerudbypakke 2 er ute på høring. Tre nye bomsystemer er jobbet frem. Din mening teller fortsatt.

Det handler om buss, bom, sykkel, vei, ren luft, ditt hjemsted, din by.

Skru på lyd. Scroll deg nedover.
Goto first page
Busstilbudet nær dobles. 7000 flere avganger i uken. Tidenes største lokale satsing på sykkel. Flere pendlerparkeringer for bil og sykkel. Et helt nytt kollektivgrep på Gulskogen. Ny, smart teknologi.

Nye bruer og veiprosjekt skal sørge for økt trafikksikkerhet, gjøre det lettere å komme frem i tide og bygge opp under byutviklingen. Engasjerte innbyggere har satt tydelige spor i forslag til både  pakker og bomsystem.
Goto first page
Adea, Lars Eirik og Frida engasjerte seg i innspillsperioden. Benytt muligheten til å si din mening i høringen. Det er viktig for at sluttresultatet skal bli best mulig for flest mulig.

Scroll med videre, så får du vite det viktigste om pakkene og bomsystemene som er foreslått.
Goto first page
Mange steder blir det umiddelbart 20–25 prosent mindre trafikk enn i dag. Samtidig styrkes busstilbudet kraftig. Det gir en helt ny situasjon for drammensdistriktet.

Du kan gjerne si at vi kjøper oss tid. Det vil ta mange år før trafikken er like stor igjen som i dag. Det gir rom til å vurdere om det må bygges enda flere nye veier eller settes inn andre tiltak.

Goto first page
Goto first page
Kjører du gjennom Nedre Eikervei, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, over Holmenbrua, Øvre Sund bru eller Rosenkrantzgata i rushet, er du allerede i dag del av en lang, saktegående kø som spiser av tiden din.
Goto first page

Goto first page
Vi blir flere. De neste 25 årene vokser Buskerudbyen med 45.000 nye innbyggere, ifølge offisielle prognoser.

Det gir mange muligheter. Det betyr også mye mer trafikk og enda dårligere luft, hvis ikke mer blir gjort.
Goto first page
Vi kan få mer statlige midler gjennom en såkalt byvekstavtale. Men først må en bypakke med bommer på plass. Ellers mister vi også belønningsmidlene vi får, og som finansierer en god del av dagens busstilbud.

Buskerudbyen er den eneste av de ni store byområdene som ennå ikke har vedtatt bommer. Toget går i 2018.
Goto first page
Close
Before/after view

Start før/etter visning
Se her. Sånn var det. Så tok politikerne grep. Med Veipakke Drammen forsvant mesteparten av gjennomgangstrafikken.

I stedet fikk Drammen strandpromenaden. Så kom Ypsilon, som binder bydelene bilfritt sammen. Strømsø torg. Bybrua ble gjort om, så både busser, syklende og gående kommer raskere frem. Det har blitt en mye bedre by å være i.

Trykk først på start nederst til venstre, så kan du dra i bildekanten for å se endringen.
Goto first page

Nå er det nødvendig å ta nye grep for å sikre at du kommer deg til og fra jobb uten å stange i kø. For å sørge for at næringstransporten kommer frem, at nabolaget ditt forblir et godt sted å bo, for at neste generasjon også skal ha lyst til å leve og jobbe her.
Goto first page
Målet er ikke at alle skal slutte å kjøre bil, men at flere setter igjen bilen når de kan.

Da blir det bedre plass på veiene til de som må kjøre bil. Potensialet er der. Tre av fire bilreiser i Buskerudbyen i dag er under tre kilometer. I 80 prosent av bilturene er det bare én person i bilen.


Goto first page

Goto first page
Målet har vært å sette sammen pakker og bomsystemer som representerer bredden i innspillene, forslagene og ønskene som har kommet inn i høst.
Goto first page
• Det blir ikke samme bomkonsept som sist. Mange nye bomsystem er utredet for å finne frem til bedre løsninger. Tre ulike er valgt ut. Ett av dem har bare bommer på kommunegrensene, slik mange har vært opptatt av.

• Mange har vært imot Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134. Den er ute av prioriteringslisten i to av fire forslag.

• Mange har vært imot full ombygging av Rosenkrantzgata. Det er ute av prioriteringslisten i alle forslagene.
Goto first page• Mange har kommet med innspill om bedre pendlerparkeringstilbud. Dette blir i stor grad ivaretatt i pakkene.

• Bedre og billigere busstilbud, og bedre forhold for syklende, har vært ønsket av mange. Svært mye av det er ivaretatt i pakkene.
Goto first page
I Innspillsrapporten kan du lese vurderingene av alle innspillene som har kommet inn, også hvorfor noen dessverre ikke er tatt med videre.

Du finner rapporten på buskerudbyen.no
Goto first page
Goto first page
• Bom er det absolutt mest effektive tiltaket for å redusere biltrafikken.

• Bynære bommer reduserer trafikkbelastningen mest i de delene av Drammen hvor problemene er størst.

• Bompenger er nødvendig for å finansiere satsingen på buss, sykkel, nye veier og pendlerparkeringer.

Goto first page
Tre forskjellige alternativer er valgt ut. Ingen av dem gjør konkurranseforholdet mellom sentrum og de ulike kjøpesentrene i området skjevere.

Goto first page
• Innebærer at du kan kjøre internt i den kommunen du bor i uten å måtte betale bompenger.
Goto first page
• Reduserer trafikkbelastningen mer i de mest belastede bydelene i Drammen.
• Har i tillegg den effekten at det er flere som er med å betale. Det kan betraktes som mer rettferdig.
• Gir mer inntekter, slik at det er mulig med lavere takster.
Goto first page
• Reduserer trafikkbelastningen best i de mest belastede bydelene i Drammen.
• Har i tillegg den effekten at det er flere som er med å betale. Det kan betraktes som mer rettferdig.
• Gir mer inntekter, slik at det er mulig med lavere takster.
• Vanskelig å unngå at enkelte skolekretser kan bli berørt.
• Har ikke bommer på kommunegrensen mot Svelvik.
Goto first page
Alle de fire pakkeforslagene kan kombineres med alle tre bomkonseptene. Takstene påvirkes av valg av bomkonsept og pakke.

Alt som er lagt frem er mulig å gå videre med, og oppfyller kravene fra staten. De grønneste alternativene har best måloppnåelse.
Goto first page
Busstilbudet nær dobles. Kraftig økning i antall avganger både i rush, kvelder og helger. Billigere billettpriser. Bedre samordning mellom Brakar, NSB og Ruter.

Storsatsing på sykkel på minimum 1,5 milliarder kroner. Langsiktig mål er trygge, sammenhengende sykkelveier på begge sider av elva fra Hokksund til Lier.

Kollektivknutepunkter rustes opp. Flere pendlerparkeringsplasser etableres.

En rekke tiltak skal sikre at bussen blir raskere og mer punktlig.

Flere viktige veiprosjekt for økt sikkerhet, framkommelighet og byutvikling, blant annet nytt løp i Strømsåstunnelen, ny firefelts Holmenbru og Tilfartsveg Vest del 1.
Goto first page
• Nytt kollektivgrep på Gulskogen: Ny Landfalløybru tilrettelagt for buss, sykling og gåing. Nytt kollektivfelt i Baker Thoens allé.
• Ny Mjøndalsbru
• 90 millioner kroner mer til billigere billetter, totalt 250 millioner kroner
• Nesten 400 millioner kroner ekstra til sykkeltiltak, totalt nær to milliarder kroner

Sum: 11,8 milliarder kroner
Goto first page
• Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134
• Ny Svelvikvei
• Ny Mjøndalsbru og ny Landfalløybru er ikke med

Sum: 12,3 milliarder kroner
Goto first page
• Ny Mjøndalsbru
• Ny Svelvikvei
• Ny vei fra Konnerud til E134 (tilfart Konnerud)
• Tilfartsvei Vest del 2 fra Sundland til E134 er ikke med

Sum: 11,8 milliarder kroner
Goto first page
Dette er med:
• Tilfartsvei Vest del 1 og 2
• Tilfartsvei Konnerud
• Ny Svelvikvei
• Utbedring av Solumstrand–Rundtom
• Ny Landfalløybru
• Ny Mjøndalsbru

Sum: 14,3 milliarder kroner
Goto first page
Goto first page
Goto first page
Goto first page
De ønsker å involvere innbyggere. Vi håper du benytter muligheten til å si hvilke løsninger du tror er best for ditt hjemsted, din by, ditt hverdagsliv.
Goto first page
Close
Before/after view

Start before/after view
Trykk først på start nederst til venstre, så kan du dra i bildekanten for å se endringen.
Goto first page
Les mer på:
buskerudbyen.no
Goto first page
Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue